องค์กร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

Go Beyond iT Services

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการพัฒนาระบบขององค์กร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมกับระบบบำรุงรักษาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลก เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

บริการ

เราทำอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศูนย์รวมข้อมูล
 • โครงสร้างพื้นฐานเสมือนเดสก์ท็อป
 • โครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ความพร้อมใช้งานสูง
 • การกู้คืนระบบ
 • การป้องกันข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 •  การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล
 • การป้องกันปลายทางและการรักษาความปลอดภัย
 • การป้องกันข้อมูลสูญหาย

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
 • การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • 7 x 24 x 4 การตรวจสอบเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านความเชี่ยวชาญ

เราสามารถช่วยคุณได้!

สำนักงาน

168/8 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทร

02 108 6113

อีเมล์

sales@itservices.co.th